كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) بيسيم چي دل

بيسيم چي دل
[ شناسنامه ]
خداييش خيلي زود دير ميشه. ...... سه شنبه 87/8/21
پاز/خمه ...... دوشنبه 87/7/15
روزي كه... ...... سه شنبه 87/5/29
كبوتر آشتي ام من. ...... جمعه 87/5/18
به سينوسي نازنينم... ...... سه شنبه 87/5/15
هر روز با او(امام) ...... سه شنبه 86/11/16
هر روز با او ...... يكشنبه 86/11/14
هر روز با او(مناجات) ...... شنبه 86/11/13
هر روز با او(عظمت علي(ع)) ...... پنج شنبه 86/11/11
هر روز با او(به خدا او از قلب ها آگاه است) ...... چهارشنبه 86/11/10
هر روز با او(قله پابرهنگي) ...... سه شنبه 86/11/9
هر روز با او(ذكر) ...... دوشنبه 86/11/8
هر روز با او(يك حرف بس است) ...... يكشنبه 86/11/7
هر روز با او(؟!) ...... شنبه 86/11/6
.سر خط؟ نه. ...... چهارشنبه 86/8/16
   1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها